วันจันทร์, 20 มกราคม 2563

ชีวิตกับการลดความอ้วน

ชีวิตกับการลดความอ้วน

ชีวิตกับการลดน้ำหนัก

กินเก่งแต่ขี้เกียจคือสาเหตุสำคัญของความอ้วน การทำงานบางครั้งก็ สามารถกล่าวได้ว่าคือการไหว้วานของจิตใจ กล่าวกันว่า ประเทศที่มีสวัสดิ์ การสังคมดีเยี่ยมอย่างสวีเดน เนื่องจากไม่ทำงานก็สามารถรับเงินสวัสดิการ ได้ ตามหลักแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่อย่างสบาย แต่ผู้ตกงานจำนวนมากมาย กลับฆ่าตัวตายเพราะความเซ็ง

ทัศนะมูลฐานของวิธีลดความอ้วนคือ ต้องทำงาน นั่นก็คือ ในชีวิตประจำวันต้องพยายามหางานทำเพื่อให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว โดยเฉพาะผู้คนที่คิดจะขจัดเนื้อส่วนท้องที่ไร้ประโยชน์ ยิ่งต้องเข้าใจจุดนี้ให้ชัดเจน

คำว่าทำงานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการจัดการเรื่องราว แต่หมายถึงการ เคลื่อนไหวร่างกาย ทำงานของตัวเอง ดูแลผู้อื่น เป็นต้น ต่างคือการเคลื่อน ไหวชนิดหนึ่ง จะอาศัยการเคลื่อนไหวเหล่านี้เพื่อให้บรรลุผลในการขจัดเนื้อ ส่วนท้องที่ไร้ประโยชน์ได้อย่างไร คือจุดสำคัญของตอนนี้

ใช้เวลาทำงานลดความอ้วนส่วนท้อง

การเสื่อมถอยเริ่มต้นจากส่วนขา ไขมันเริ่มต้นจากส่วนท้อง การออกกำลังด้วยการเดินคือวิธีลดความอ้วนที่ดีที่สุด ขอเพียงแต่ให้ เดินมากๆ จะบรรลุผลตามความคาดหมาย

การเสื่อมถอยของร่างกายมนุษย์เริ่มต้นจากขาแล้วมาที่เอว หลัง ไหล่ แล้วก็แขน ตำแหน่งซึ่งร่างกายมนุษย์สะสมไขมันได้ง่ายเรียงตามลำดับคือ ส่วนท้อง ส่วนสะโพก และส่วนเอว มองจากจุดนี้ การเดินสามารถป้องกันการ เสื่อมถอยและขจัดเนื้อที่ไร้ประโยชน์ได้จริงๆ

คนอ้วนโดยมากจะขาดการออกกำลังกาย เพราะฉะนั้นสถานบริหาร ร่างกายจึงผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ด ผู้คนที่สนใจสุขภาพร่างกายของตนเองรู้ว่า ตนเองขาดการออกกำลังกาย ดังนั้นจึงใช้อุปกรณ์ลดความอ้วนต่างๆ เพื่อให้ ตนเองบรรลุจุดประสงค์ของการลดความอ้วน

ไม่ว่าจะลดความอ้วนด้วยวิธีใดต่างก็มีข้อดีและข้อเสีย ในโพสต์ต่อ ๆ ไป เราจะแนะนำวิธีลดความอ้วนเพื่อเสนอให้ผู้อ่านที่สนใจการลดความอ้วนได้ศึกษาค้นคว้า